Behandeling van obesitas

In iedere huisartsenpraktijk zijn praktijkondersteuners en verpleegkundigen die hard werken aan het begeleiden en behandelen van mensen met overgewicht. De basis is een Leefstijlcoach traject. En er zijn verschillende behandelopties bij overgewicht en obesitas als aanvulling op leefstijlverandering.

Stap 1
Gecombineerde Leefstijlinterventie

 

De eerste stap in de behandeling van overgewicht is de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). De GLI is een combinatie van behandelingen gericht op gezondere voeding en eetgewoonten, meer bewegen en eventueel individuele psychologische behandeling om verandering van gedrag te ondersteunen.

De GLI wordt in de vorm van een programma aangeboden. Dit kan individueel of in groepsverband zijn. De totale doorlooptijd van dit programma is 24 aaneengesloten maanden. In Nederland zijn er vijf erkende GLI-programma’s: BeweegKuur, SLIMMER, CooL, Samen Sportief in Beweging en X-Fittt.

De GLI wordt vergoed voor volwassenen met een BMI vanaf 25 én een verhoogd gewichtsgerelateerd risico, bijvoorbeeld een gestoorde nuchtere glucosewaarde, de aanwezigheid van diabetes mellitus type 2, slaapapneu of artrose, of hart- en vaatziekten óf voor mensen met een BMI vanaf 30. Als de GLI na 1 jaar onvoldoende succes heeft gehad, kan farmacotherapie toegevoegd worden.

Bij volwassenen met een BMI ≥ 35 kg/m2 en een van de genoemde risicofactoren of comorbiditeit, en bij volwassenen met een BMI ≥ 40 kg/m2, wordt een intensieve
gecombineerde leefstijlinterventie met cognitieve gedragstherapie (GLI+) geadviseerd. Deze GLI+ is in Nederland echter nog weinig beschikbaar. Bij deze groep volwassenen met een ernstigere vorm van obesitas kan farmacotherapie al eerder in de behandeling ingezet worden om de GLI+ te ondersteunen.

Om in aanmerking te komen voor de GLI is een verwijzing door een huisarts of medisch specialist nodig.

 

Referentie: www.partnerschapovergewicht.nl

Zoek een GLI-coach in jouw regio

Wat als GLI onvoldoende effect heeft?

Download het volledige behandel­stappenplan