Oorzaken van obesitas

De oorzaken van overgewicht of obesitas zijn voor iedereen verschillend. Deze zijn in te delen in zes categorieën:

In de tabel hieronder vind je alle mogelijke oorzaken en bijdragende of in stand houdende factoren van obesitas1.

Obesitas : onderliggende oorzaken en gewicht verhogende of in standhoudende factoren

Referentie:
1. Van der Valk et al. Obes Rev 2019

Welke risico’s loopt mijn patiënt?

Welke behandelopties heeft mijn patiënt?