Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt.

Voor gebruikers van haar geneesmiddelen wil GOODLIFE PHARMA – onder meer – in aanvulling op de huisarts, apotheker en specialist, informatie verschaffen over gezondheid, ziek zijn en correct gebruik van medicijnen en voedingssupplementen. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van arts of apotheker vervangen. De informatie op deze site dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Te allen tijde dient een arts of specialist te worden geraadpleegd.

GOODLIFE PHARMA heeft de informatie op deze site met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie soms niet volledig zijn, achterhaald worden door de wetenschap, vatbaar zijn voor meerdere uitleg of zelfs onjuistheden bevatten. GOODLIFE PHARMA is niet aansprakelijk voor welke directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Deze website bevat links naar sites van derden, die niet onder de controle van GOODLIFE PHARMA vallen. GOODLIFE PHARMA is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Deze website met internetadres www.obesitasindepraktijk.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten.