Uw patiënt valt in de categorie:
Patiënten met BMI ≥30 en <35 kg/m2 met vergrote buikomvang en/of comorbiditeit

Behandeloptie 1:

Adviseer uw patiënt de gespecialiseerde Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Is het gewichtsverlies na 1 jaar minder dan 5%, overweeg het toevoegen van gewichtsreducerende medicatie

Maak keuze medicatie op basis van:
•  Effectiviteit     
•  Prijs     
•  Comorbiditeit

En houd rekening met de contra-indicaties en potentiële bijwerkingen

Behandeloptie 2:

Medicatie voor de behandeling van overgewicht en obesitas

Voor uitgebreide informatie over werking en bijwerkingen van de medicatie, kunt u het Farmacotherapeutisch Kompas raadplegen.

Behandeloptie 3:

Metabole chirurgie

Indien GLI en maximale inzet gewichtsreducerende medicatie onvoldoende effect hebben
overweeg metabole chirurgie

Samen met uw patiënt kunt u de mogelijke behandelopties bespreken en tot een behandelplan komen dat toegespitst is op uw patiënt.

Zodra uw patiënt gestart is met de behandeling, zorg voor regelmatige follow-up.

Veel succes!

*Effectiviteit is niet direct vergeleken, classificering op basis van effectiviteit beschreven in richtlijn. Voor beschouwing van de indicaties, contra-indicaties en bijwerkingenprofiel zie de samenvattingen van productkenmerken.
1. Richtlijn Overgewicht en Obesitas bij volwassenen en kinderen, beschikbaar op www.richtlijnendatabase.nl;
2. www.farmacotherapeutischkompas.nl , geraadpleegd: 23 november 2023.