Symposia voor huisartsen en praktijkverpleegkundigen

In 2024 organiseert Goodlife meerdere regionale symposia over overgewicht & obesitas.

 

Deze symposia zijn bedoeld voor huisartsen en praktijkverpleegkundigen en geaccrediteerd met 3 punten.

;

Aanmelden

U kunt zich hieronder aanmelden. Geef tevens de datum en locatie aan van uw voorkeur. Uw aanmelding wordt zo spoedig mogelijk bevestigd.

Leerdoelen:

Kennis en praktische informatie over:

  • Inzicht in de pathofysiologie van obesitas en de consequenties van obesitas op termijn
  • Kennis van de multidisciplinaire richtlijn obesitas
  • Kennis hebben van de diagnostiek en onderliggende oorzaken, om deze te kunnen adresseren
  • Kunnen toepassen van het begrip gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico op casuïstiek
  • Kennis van de plaatsbepaling en effectiviteit van Gecombineerde Leefstijlinterventie, farmacotherapie van obesitas, en bariatrische behandeling van obesitas conform de multidisciplinaire richtlijn obesitas
  • Inzicht hebben in de inzet van farmacotherapie als toevoeging aan een Gecombineerde Leefstijlinterventie

Programma

17.30 – 18.00 uur

Inloop, registratie & broodjes buffet

18.00 – 19.00 uur

Deel 1: Overgewicht en obesitas, behandeling in de eerste lijn

19.00 – 19.15 uur

Pauze met koffie & thee en ruimte voor netwerken

19.15 – 20.15 uur

Deel 2: Overgewicht en obesitas, behandeling in de eerste lijn

20.15 – 20.45 uur

Kennisquiz overgewicht en obesitas

20.45 – 21.00 uur

Wrap-up en afsluiting

Accreditatie is toegekend voor huisartsen en praktijkverpleegkundigen met 3 punten.